Ръководство

Магистър по биология и химия.

Други специалности - ИТ и изобразително изкуство.

Първа ПКС.