ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Пенка Коева - старши начален учител , професионален бакалавър

Маргарита Нанкова  - старши начален учител , професионален бакалавър, IV ПКС

Силвия Нарлийска -  старши начален учител , професионален бакалавър,  ЦОУД

Мая Димова - старши учител по БЕЛ , история и география - V ПКС

Нелина Несторова - старши учител по ИТ и английски език - V ПКС

Мария Матева - учител по математика и физика