ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Пенка Коева - старши начален учител , професионален бакалавър

Маргарита Нанкова  - старши начален учител , професионален бакалавър, IV ПКС

Силвия Нарлийска -  старши начален учител , професионален бакалавър,  ЦОУД

 

Нелина Несторова - старши учител по ИТ и английски език - V ПКС

Мария Матева - учител по математика и физика

Петранка Григорова Червенкова - учител Български език и литература, История и цивилизация, Изобразително изкуство

Цветанка Стоянова - Физическо възпитание и спорт. География и икономика, Технологии и предприемачество