Училището- максимално безрискова среда

Училището- максимално безрискова среда

Училището- максимално безрискова среда


Уважаеми родители,
През учебната 2021/2022 година към задачите на образователната система се прибавя още
една - да опазим живота и здравето на учениците и работещите в училищата, в условията на
продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID 19.
В ОУ „Отец Паисий“ – Долно Камарци сме взели мерки да направим училището максимално
безрискова среда, следвайки насоките на Министерството на образованието и на
Министерство на здравеопазването.
Създадени са условия за дезинфекция, за спазване на лична хигиена – топла вода и сапун,
предпазни маски, сертифицирани дезинфектанти, график на учебните занятия, който
ограничава контактите на учениците от различни класове, правила за движение в коридорите,,
разписали сме протоколи за действие в различни случаи.
Във връзка със сериозното предизвикателство – обучение в условията новия вирус, бихме
желали да Ви запознаем с нашите очаквания за съдействие от Ваша страна.
Основна отговорност на всеки родител е да не води/пуска детето си на училище, ако то има
грипоподобни симптоми.
В случай, че такива симптоми се проявят, когато детето Ви е в училище, е осигурена стаяизолатор. Класният ръководител ще Ви се обади, а Вие трябва по възможно най-бързия начин
да вземете детето си от училище, като спазвате указанията, които ще Ви бъдат дадени.
Връщането на ученика в училище след боледуване, независимо от диагнозата, става след
представянето на медицинска бележка от личния лекар. Молим Ви да уведомявате класния
ръководител в деня, предхождащ завръщането на детето Ви в училище.
НОВО В ПРАВИЛАТА: Медицинската бележка се дава направо на класния ръководител.
На училище ученикът трябва да идва с маска, която трябва да носи в коридорите и общите
помещения, в 90% от случаите. Осигуряването на тези маски са Ваша отговорност. От
училището ученикът може да получи маска при необходимост, като се надяваме това да е по
изключение.
В ОУ „Отец Паисий“ – Долно Камарци са осигурени дезинфектанти за ръце, топла вода и течен
сапун. Желателно е, за удобство, ученикът да има дезинфектант/ мокри дезинфекциращи
кърпички за ръце в малка разфасовка. Ще бъдат осигурени и сухи кърпи за бърсане на ръце, но
опитът показва, че те не се използват рационално и са необходими огромни количества за
осигуряване на нуждите. Ще Ви бъдем благодарни, ако осигурите и сухи кърпи на Вашите деца.
Учениците от начален етап всяка сутрин ще получават безплатна закуска, а по график – плод,
Малките ученици ще излизат в двора на училището само с учител.
Обедното хранене ще бъде по график–тип кетъринг. По Ваша преценка, детето Ви може да се
храни с приготвена от Вас храна.
При подходящи условия учителите ще могат да провеждат часове на открито, в двора на
училището или в близкия парк. Часовете по ФВС ще бъдат на открито винаги, когато
атмосферните условия позволяват това.
Всички ученици ще бъдат запознати с правилата за безопасност, като изключително силно
разчитаме на Вашата подкрепа да ги мотивираме за спазването на тези правила.
Желателно е комуникацията с класните ръководители и учителите, както и с ръководството на
училището да става изключително по телефона (скоро ще бъдат актуализирани в сайта) или по
електронен път. Повечето родителски срещи ще бъдат също в електронна среда.
При необходимост и предписание на здравните власти може да се наложи преминаване от
присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). За целта е
необходимо ученикът да има устройство и интернет свързаност. Нека всички имаме готовност,
с надеждата, че това, ако се случва, ще бъде по-рядко и за по-кратко време.
Напомняме Вашето задължение да предоставите на класния ръководител Профилактичната
здравна карта на Вашето дете, в срок до 15 октомври.
В заключение, силно се надяваме, че светът ще се справи с предизвикателството KOVID 19 и ще
дойде време, когато ще се върнем към предишната нормалност. В училище ще учим и работим
само присъствено, ще възстановим всички събития, сплотяващи училищната общност.
Бъдете здрави! Успешна да е учебната година за всички ученици!Училището - максимално безрискова среда