Earth Speakr е произведение на изкуството. То приканва децата да говорят от името на планетата, а възрастните да чуят това, което децата имат да кажат.

Приложението Earth Speakr е стартирано от художника Olafur Eliasson и сега се оформя с помощта на Вашите отзиви и идеи! Earth Speakr говори на Вашия език – то говори и на 24-те официални езика на Европейския съюз и до него може да бъде осъществяван достъп от цял свят. Някои художествени аспекти на произведението са само за деца на възраст 7-17 години.

Уважаеми ученици и колеги, може да използвате приложението Earth Speakr, за да записвате свои идеи за благосъстоянието на нашата планета. 

Всички ще работим за обогатяване на знанията си за съвременното състояние на планетата ни, за опасностите, които я дебнат и за нашето отговорно поведение за запазването й! Четете и знайте! Ще има дискусии, ще вземаме важни решения и .....ще дава пример с поведението си!

Earth Speakr е произведение на изкуството. То приканва децата да говорят от името на планетата, а възрастните да чуят това, което децата имат да кажат.

Приложението Earth Speakr е стартирано от художника Olafur Eliasson и сега се оформя с помощта на Вашите отзиви и идеи! Earth Speakr говори на Вашия език – то говори и на 24-те официални езика на Европейския съюз и до него може да бъде осъществяван достъп от цял свят. Някои художествени аспекти на произведението са само за деца на възраст 7-17 години.

Приложението може да отворите на следния адрес: https://earthspeakr.art/bg, а за да участвате, следва да изберете в дясната част бутон "УЧАСТВАЙТЕ".

Връзка към фейсбук страницата на приложението: https://www.facebook.com/EarthSpeakr/.

Моля да се запознаете с информацията. Ще откриете видеа, картини и анимации, показващи текущи проблеми с планетата, с природата, както и предложения за тяхното разрешаване.

Earth Speakr е произведение на изкуството. То приканва децата да говорят от името на планетата, а възрастните да чуят това, което децата имат да кажат.

Публикувано от

Ваня Димитрова - директор