Националният конкурс "На мира в света", който тази година е под надслов "Светът жадува мир" приключи и обяви наградените. Ние сме сред тях. Конкурсът се организира от Военен клуб - Бургас, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на вет

Националният конкурс "На мира в света", който тази година е под надслов "Светът жадува мир" приключи и обяви наградените. Ние сме сред тях.  Конкурсът се организира от Военен клуб - Бургас, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на вет

Националният конкурс "На мира в света", който тази година е под надслов "Светът жадува мир" приключи и обяви наградените. Ние сме сред тях. Конкурсът се организира от Военен клуб - Бургас, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на вет

Националният литературен конкурс "На мира в света", който тази година е под надслов "Светът жадува мир" приключи и обяви наградените. Ние сме сред тях.

Конкурсът се организира от Военен клуб - Бургас, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на ветераните от войните на България, с подкрепата на Община Бургас, РУО-Бургас, Регионален държавен архив, Регионална библиотека "П. К. Яворов", Регионален исторически музей, Военно окръжие - Бургас, Областен съвет на СОСЗР, Областен съвет на СВВБ.