22.10.2020 г. - Обучение по БДП с участието на служители от РУ "Полиция" гр. Елин Пелин

22.10.2020 г. - Обучение по БДП с участието на служители от РУ "Полиция" гр. Елин Пелин

22.10.2020 г. - Обучение по БДП с участието на служители от РУ "Полиция" гр. Елин Пелин

На 22.10.2020 г., в изпълнение на регионални мерки за безопасност на движението, служители от Районно управление "Полиция" гр. Елин Пелин посетиха Основно училище "Отец Паисий" с. Долно Камарци  и организираха практическо обучение с учениците от начален етап.

Г-жа Г. Христова, инспектор "Детска педагогическа стая" и сержант от полицията изнесоха поучителна лекция на учениците от 1., 2., 3. и 4. клас, след което демонстрираха възможностите на патрулната кола. 

Поучителна и интересна съвместна дейност.

Екипът на училището изказва своята благодарност за партньорството с РУ "Полиция" и готовност за бъдещи съвместни мероприятия