Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето за периода 2020 - 2030 г.

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето за периода 2020 - 2030 г.