ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2022-2023 г.

ПЛАН-ПРИЕМ  В  ПЪРВИ КЛАС 2022-2023 г.

ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2022-2023 г.

Уважаеми родители,
Вашето дете ще бъде в ПЪРВИ КЛАС! Знаем колко е важно детето Ви да бъде обградено с внимание, търпение и обич! Всичко това, заедно с професионална компетентност и позитивна и уютна атмосфера Вие ще откриете в училище "Отец Паисий"!
ОУ "Отец Паисий" – с. Долно Камарци е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ. 
ВЪВЕДЕН Е НОВ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ В НАЧАЛЕН ЕТАП "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА".
Ние Ви предлагаме:
• ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ
• ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
• КОМПЕТЕНТНИ И ОПИТНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ
• КОМПЮТРИ
• БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА И ОБЯД
• РЕСУРСЕН КАБИНЕТ
• БИБЛИОТЕКА
• БОГАТ ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
o ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
o РЕЛИГИЯ
o ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
o СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ