Иновативно ОУ "Отец Паисий" домакин на среща и обмяна на опит с училища - партньори по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

Иновативно ОУ "Отец Паисий" домакин на среща и обмяна на опит с училища - партньори по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

Иновативно ОУ "Отец Паисий" домакин на среща и обмяна на опит с училища - партньори по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"