Полезни връзки

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването
URL:https://www.mh.government.bg/bg/


Национален център за безопасен интернет
URL:https://safenet.bg/bg/


Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
URL:http://89.252.196.217/Schools/


eTwinning - общност на училищата в Европа
URL:https://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm


Дигитална национална коалиция
URL:https://www.digitalalliance.bg/


Платформа за занимания по интереси
URL:https://class.mon.bg/


Уча.се - уроците на разбираем език (образователен портал)
URL:https://ucha.se/


Национален портал за кариерно ориентиране на учениците
URL:http://orientirane.mon.bg/

Безплатен интернет за учителите

URL:http://internet.mon.bg/teachers


Национален образователен портал

URL:http://start.e-edu.bg/


ЗНАМ.bg - Българският портал на знанието

URL:http://znam.bg/com/home